Publikációk

Showing Tag: "hadtörténet" (Show all posts)

Vitányi Péter (1989-2011): A bukanérok

Posted by Vitányi Péter on Monday, July 11, 2011, In : Európán kívüli világ 

Eredetük*

Amerika felfedezését követően a spanyolok birtokukba vették Hispaniolát, majd később Kubát, Jamaicát és Puerto Ricót. A hódítók a teljes Újvilágot saját felségterületüknek tekintették, minden igyekezetük ellenére azonban más nemzetek kalandorai is megvetették lábukat az újonnan felfedezett földrészen.

Az első angol hajó 1517-ben tűnt fel az amerikai partoknál, később őket követték a hollandok és franciák. A spanyolok nem tudták őket...


Continue reading ...
 

Virovecz Nándor: A császári és császári-királyi hadsereg magyar tábornokai (1740–1763)

Posted by Virovecz Nándor on Friday, February 11, 2011, In : Hadtörténet 

 A 18. század két legnagyobb háborújának (osztrák örökösödési háború: 1740–1748, hétéves háború: 1756–1763) középpontjában a Habsburg Birodalom állt. Ez a két háború kulcsfontosságú szerepet játszott a Monarchia közigazgatási szervezetének, és az állam működéséhez szükséges intézményi struktúráknak a kialakulásában, ezeknek okozói és egyben velejárói voltak.

Az osztrák örökösödési háború „tárgya” voltaképpen az aktuális eur...


Continue reading ...
 
 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola